Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

TEMPERAMENT
Temperament -wzorzec stałych cech charakteryzujących życie emocjonalne człowieka i sposoby reagowania na bodźce zewnętrzne. Przyjmuje się, że jest uwarunkowany genetycznie.


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY

Acting out
Adaptacja
Adolescencja
Afekty
Agresja
Aleksytymia
Ambiwalencja
Amnezja
Analiza
Anhedonia
Anima
Animus
Apatia
Arbitralne wnioskowanie
Efekt placebo
Fenotyp
Genotyp
Iloraz inteligencji
Temperament
Powrót do strony głównej