Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

AGRESJA
Agresja to pojęcie, które oznacza dążenie do zdobycia przewagi nad innymi lub wręcz do objęcia panowania. Może być ona wyrażana zarówno werbalnie jak i fizycznie. Agresja stale pozostaje w sferze zainteresowań psychoanalityków, którzy zajmują się popędami agresywnymi badając różne ich aspekty, na przykład pierwotność lub wtórność wrogości. Istnieją różne sposoby przejawiania agresji. Istnieje agresja bierna (na przykład zaniechanie konkretnych działań lub zwłoka w ich podjęciu w celu zaszkodzenia komuś) lub agresja czynna, na przykład niebezpośrednia agresja zawarta w szyderstwach lub bezpośrednie podjęcie walki (występuje ono między innymi w sportowym współzawodnictwie lub w skrajnych formach, takich jak wypowiedzenie wojny). Agresja jest zaliczana jako jeden z dwóch podstawowych ludzkich popędów. Drugim z nich ma być libido. Agresja może przejawiać się w różnym stopniu natężenia, przy czym jej skrajne formy mogą być szkodliwe. Spełnia ona również różne funkcje w życiu człowieka – może na przykład wyrażać nie tylko konkretny popęd, ale również pełnić funkcję obronną. Choć słowo agresja ma raczej pejoratywne zabarwienie niektórzy badacze przypisują jej także funkcje pozytywne, związane z tym, co potocznie rozumiane jest jako asertywność, na przykład: ambicja, charyzma lub dochodzenie swoich praw. Należy jednak pamiętać również o tym, że agresja nie zawsze skierowana jest wobec innych osób. W niektórych przypadkach jednostka kieruje agresję na samego siebie, co prowadzi ją często do działań autodestrukcyjnych, takich jak samobójstwa.

Źródło: B.E.Moore, B.D.Fine, Słownik psychoanalizy


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY

Acting out
Adaptacja
Adolescencja
Afekty
Agresja
Aleksytymia
Ambiwalencja
Amnezja
Analiza
Anhedonia
Anima
Animus
Apatia
Arbitralne wnioskowanie
Efekt placebo
Fenotyp
Genotyp
Iloraz inteligencji
Temperament
Powrót do strony głównej