Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

AFEKTY
Afekty to termin o stosunkowo szerokim znaczeniu. Obejmuje on różne sposoby ujmowania zjawisk występujących w życiu człowieka. Pojęciem tym opisuje się na przykład zjawiska neurobiologiczne, opisywane przez osobę poddaną leczeniu uczucia (te zjawiska znajdują się w sferze klinicznej) oraz to, co dzieje się w ludzkiej psychice a co wiąże się z popędami i impulsami. Pochodzenie afektów tłumaczy się ich dziedziczeniem jako pewnych wzorców fizjologicznych. Według niektórych badaczy istnieje nawet pewien uniwersalny zestaw takich wzorców: cierpienie, gniew, obrzydzenie, pogarda, radość, strach, wstyd, zdziwienie i zainteresowanie. W ich mniemaniu można je rozpoznać już u dzieci przed pierwszym rokiem życia. Afekty ujawniają się zarówno jako zjawiska uczuciowe, jak i czysto fizjologiczne. Strona uczuciowa odpowiada za wszystko to, co dzieje się w sferze fantazji i idei. Konkretne wyobrażenia prowadzą do odczuwania emocji pomiędzy przykrymi a przyjemnymi w odniesieniu do konkretnych zjawisk (na przykład: strach, lęk, radość). Pod względem fizjologicznym można dostrzec zmiany zarówno w obwodowym jak i autonomicznym systemie nerwowym. Są to takie objawy jak zmiana tonu głosu, mimika, czy postawy ciała, a także płacz, pocenie się, przyspieszenie tętna czy zaczerwienienie. Rola afektów nie jest bez znaczenia dla ludzkiego organizmu. Spełniają one istotne funkcje adaptacyjne. Dzięki nim jednostka jest w stanie rozumieć otoczenie oraz swoje własne stany wewnętrzne i dobrze przygotować się do tego, co w nich rozpozna. Na przykład dorosłe osoby w stanie zagrożenia są w stanie odczuwać lęk, który zmusi je do działania a dzieci mogą odczuwać strach, który doprowadzi do płaczu przywołującego ich rodziców. Pojęcie afektów często stosowane jest naprzemiennie z emocjami oraz uczuciami. Należy jednak pamiętać, że uczucia to stan, który jednostka odczuwa a emocje to widoczny na zewnątrz efekt tych odczuć. Natomiast afekty są znacznie szerszym terminem.

Źródło: B.E.Moore, B.D.Fine, Słownik psychoanalizy


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY

Acting out
Adaptacja
Adolescencja
Afekty
Agresja
Aleksytymia
Anima
Animus
Arbitralne wnioskowanie
Efekt placebo
Fenotyp
Genotyp
Iloraz inteligencji
Temperament
Powrót do strony głównej