Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

ADAPTACJA
Adaptacja w ogólnym tego słowa znaczeniu określa umiejętność radzenia sobie z otoczeniem. Polega ona jednak nie tylko na byciu dostosowanym, ale również na celowym dopasowywaniu się do otaczającego nas środowiska. Bardzo często jest ona mylona z pojęciem przystosowania. Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do przystosowania, adaptacja może być zarówno czynna jak i bierna. Oznacza to, iż do niektórych warunków dostosowujemy się samoczynnie a do innych za pomocą zaplanowanych i celowo podjętych działań. Pojęcie adaptacji zostało opracowane i opisane w 1939 roku przez Hartmanna. Według niego adaptacja jest zarówno procesem zmian jakie jednostka potrafi wprowadzić u siebie, jak i tych, które wprowadza w swoim otoczeniu. Według niego oznacza ona również umiejętność całkowitej zmiany otoczenia na inne, jeśli zachodzi taka konieczność. Adaptacja jest istotnym pojęciem dla ogółu dziedziny psychologii. Stanowi ona bowiem ważny łącznik między tą dziedziną nauki a biologią, stanowiąc pomost do nauk ścisłych. Adaptacja odnosi się zarówno do procesów psychologicznych u człowieka, jak i do procesów typowo biologicznych. Idealnym przykładem dotyczącym biologicznych cech organizmu jest adaptacja sensoryczna (dostosowywanie się zmysłów do poziomu natężenia bodźców). W obrębie dziedziny psychologii adaptacja ma bardzo duże znaczenie dla badań psychoanalitycznych. Psychoanalitycy zwracają szczególną uwagę na dwie konkretne części otoczenia: społeczeństwo jako ogół oraz więzi międzyludzkie (pomiędzy wybranymi osobami, badanymi jednostkami) i ich wpływ na konkretne jednostki.

Źródło: B.E.Moore, B.D.Fine, Słownik psychoanalizy


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY

Acting out
Adaptacja
Adolescencja
Afekty
Agresja
Aleksytymia
Ambiwalencja
Amnezja
Analiza
Anhedonia
Anima
Animus
Apatia
Arbitralne wnioskowanie
Efekt placebo
Fenotyp
Genotyp
Iloraz inteligencji
Temperament
Powrót do strony głównej