Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

ACTING OUT
Acting out jest pojęciem oznaczającym sytuację, w której dana osoba wyraża swoje emocje, wspomnienie, konflikt, itp. za pomocą działań, zamiast przy użyciu werbalizacji. Acting out może mieć miejsce w trakcie dowolnej formy terapii werbalnej, na przykład psychoanalizy. W czasie acting out osoba badana odtwarza swoje wspomnienie lub na przykład nieuświadomiony konflikt poprzez konkretne zachowanie. Nie jest to jednak coś, co robi ona świadomie. Idealnym przykładem może być nagła postawa buntu wobec terapeuty. Niekiedy tego typu działania przenoszą się poza leczenie, z gabinetu psychologa do codziennego życia. Znaczenie poszerza to zakres występowania takich sytuacji. Niektórzy badacze próbują rozdzielać acting out z terapii od zachowań mających miejsce poza nią (uznając za właściwe definicji wyłącznie te pierwsze). Jednakże nie umiejscowienie jest najistotniejszą częścią problemu a samo działanie pacjenta. Zdarza się, iż pojęcie acting out uzyskuje spore poszerzenie swojego znaczenia. Dodaje się bowiem do niego również definicję przeniesienia, czyli sytuacji, w której pacjent powtarza coś za swoim psychoanalitykiem nie zdając sobie z tego sprawy. Inne dodatkowe składniki tej definicji to sytuacje, w których konkretna osoba zamiast werbalizować swoje emocje, podejmuje związane z nimi działania nawet wtedy, gdy nie przebiega żaden proces leczenia. Innymi słowy acting out określałby w ten sposób zachowania wszystkich impulsywnych osób. Jednakże badacze jako ścisłą definicję acting out uważają wyłącznie opisane w pierwszej kolejności zachowania mające ścisły związek z terapią werbalną.

Źródło: B.E.Moore, B.D.Fine, Słownik psychoanalizy


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY

Acting out
Adaptacja
Adolescencja
Afekty
Agresja
Aleksytymia
Ambiwalencja
Amnezja
Analiza
Anhedonia
Anima
Animus
Apatia
Arbitralne wnioskowanie
Efekt placebo
Fenotyp
Genotyp
Iloraz inteligencji
Temperament
Powrót do strony głównej