Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY




A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z




ACTING OUT


Acting out jest pojęciem oznaczającym sytuację, w której dana osoba wyraża swoje emocje, wspomnienie, konflikt, itp. więcej informacji

ADAPTACJA


Adaptacja w ogólnym tego słowa znaczeniu określa umiejętność radzenia sobie z otoczeniem. Polega ona jednak nie tylko na byciu dostosowanym, więcej informacji

ADOLESCENCJA


Adolescencja oznacza proces adaptacji jednostki do zmian związanych z pokwitaniem oraz wchodzeniem więcej informacji

AFEKTY


Afekty to termin o stosunkowo szerokim znaczeniu. Obejmuje on różne sposoby ujmowania zjawisk występujących w życiu człowieka. więcej informacji

AGRESJA


Agresja to pojęcie, które oznacza dążenie do zdobycia przewagi nad innymi lub wręcz do objęcia panowania. więcej informacji

ALEKSYTYMIA


Aleksytymia jest to zaburzenie afektywne oraz jednocześnie styl poznawczy. więcej informacji

AMBIWALENCJA


Ambiwalencja oznacza stan, w którym jednostka odczuwa jednocześnie sprzeczne ze sobą uczucia, więcej informacji

AMNEZJA


Amnezja ogólnie rzecz ujmując jest stanem utraty pamięci. Jej przyczyną mogą być zarówno urazy fizyczne, jak i kwestie organiczne oraz psychogenne. więcej informacji

ANALIZA


Analiza jest pojęciem oznaczającym jednocześnie rodzaj terapii oraz rodzaj badania. więcej informacji

ANHEDONIA


Anhedonia w najogólniejszym tego słowa znaczeniu oznacza brak zdolności do odczuwania szczęścia oraz przyjemności. więcej informacji

ANIMA


Anima to słowo wywodzące się z języka łacińskiego. Oznacza ono duszę. więcej informacji

ANIMUS


Animus to pojęcie, którego znaczenie wywodzi się z psychologii analitycznej Junga. więcej informacji

APATIA


Apatia jako termin oznacza stan, w którym dana osoba pozbawiona jest zdolności odczuwania jakichkolwiek emocji. więcej informacji



A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z




SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY

Acting out
Adaptacja
Adolescencja
Afekty
Agresja
Aleksytymia
Ambiwalencja
Amnezja
Analiza
Anhedonia
Anima
Animus
Apatia
Arbitralne wnioskowanie
Efekt placebo
Fenotyp
Genotyp
Iloraz inteligencji
Temperament




Powrót do strony głównej