Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA


Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia opartą na dialogu pomiędzy pacjentem i terapeutą. W trakcie spotkań terapeutycznych omawiana jest zarówno aktualna sytuacja jak i ważne wydarzenia z historii życia. Bardzo ważnym elementem psychoterapii jest struktura ustalana na pierwszych spotkaniach, czyli częstotliwość, odpłatność oraz czas trwania sesji. Owe stałe elementy spotkań sprzyjają budowaniu bezpiecznej relacji z terapeutą. W podejściu psychodynamicznym ważną rolę odgrywa nieświadomość, w tym nieuświadomione konflikty wewnętrzne, głęboko ukryte potrzeby oraz mechanizmy,
które wpływają na sposób przeżywania, myślenia i zachowania człowieka.
Kolejnym założeniem jest istnienie zjawiska powtarzalności w relacjach z otoczeniem. Oznacza to, nawiązywanie i budowanie związków z innymi ludźmi odbywa się według stałego wzorca, nabytego we wczesnych etapach życia. Konsekwencją owej powtarzalności mogą być na przykład niepowodzenia w stworzeniu satysfakcjonującego związku czy trudności w utrzymaniu stałej pracy. Praca terapeutyczna w konwencji psychodynamicznej koncentruje się na odkryciu oraz zrozumieniu tych nieuświadomionych czynników. Ma to bezpośrednie przełożenie nie tylko na lepsze radzenie sobie z problemami, czy redukcję objawów ale również na ogólną poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się po pomoc.
Psychoterapię psychodynamiczną z powodzeniem stosuje się w odniesieniu do pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi czy osobowościowymi. Zalecana jest również dla osób z powtarzającymi się niepowodzeniami życiowymi, czy trudnościami w bliskich związkach i relacjach interpersonalnych.

Opracowanie: Agnieszka Jabłonowska

Tagi: Psychoterapia, psychoterapia psychodynamiczna.

Zobacz podobne artykuły:
Podstawowe różnice pomiędzy psychologiem, psychiatrą a psychoterapeutą.
Czy warto udać się do psychologa?
Jak wygląda wizyta u psychologa?

Powrót do strony głównej