Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

PSYCHOTERAPIA TYCHY GLIWICE KATOWICE


Na czym polega psychoterapia?


Psychoterapia jest formą leczenia poprzez oddziaływania terapeutyczne. Polega na szczerej i swobodnej rozmowie klienta/pacjenta z psychoterapeutą. Spotkania odbywają się w atmosferze intymności i poczucia bezpieczeństwa. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

Do kogo adresowana jest psychoterapia?


Psychoterapia skierowana jest zarówno do osób zdrowych doświadczających róznych trudności jak i osób cierpiących z powodu zaburzeń i chorób psychicznych.

Wskazania do psychoterapii


Psychoterapia jest wskazana dla osób, które zmagają się między innymi: z depresją, z objawami nerwicy, mają różnorodne lęki, zaburzenia odżywania, doświadczają silnego lub przewlekłego stresu, odczuwają różne dolegliwości w ciele tj.: bóle głowy, brzucha, kręgosłupa, zaburzenia snu (nadmierna senność lub skrócony sen,wczesne wybudzanie), duszności, kołatanie serca, problemy skórne, doświadczyły w przeszłości traumatycznych zdarzeń, wychowywały się w domu, gdzie był problem alkoholowy, choroba psychiczna, cierpią na chorobę somatyczną, mają trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi, w tworzeniu bliskich związków, zmagają się z innymi problemami, które powodują cierpienie i odbierają radość życia.

Cele psychoterapii


Zadaniem psychoterapii jest przede wszystkim poprawa komfortu życia, lepsze rozumienie siebie, odkrycie źródeł swoich problemów, poznanie utrwalonych schematów. Szczegółowe cele terapii ustala się indywidualnie w zależności od zgłaszanego problemu.

Jak przebiega psychoterapia indywidualna?


Spotkania terapeutyczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu o stałej godzinie, sesja trwa 50 minut. W trakcie początkowych spotkań ustalany jest kontrakt terapeutyczny określający warunki wzajemnej współpracy (m. in. ilość sesji, odpłatność, zasady odwoływanie sesji). Tematy sesji dotyczą przeszłości, bieżących spraw, jak i przyszłości. Na sesjach poruszony może być każdy temat ważny dla klienta.

Ile trwa psychoterapia indywidualna?


Czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie w zależności od zgłaszanej problematyki, nasilenia objawów.

Co daje psychoterapia?


Psychoterapia pomaga zrozumieć źródła życiowych trudności, znaleźć przyczyny nadmiernego stresu i napięcia, nerwowości, obniżonego nastroju, przyjrzeć się co leży u podłoża niskiego poczucia własnej wartości czy konfliktów z innymi ludźmi. Dzięki psychoterapii można dokonywać konstruktywnych zmian w swoim życiu, obejmujących zmianę sposobu myślenia, przeżywania emocji i zachowania.Powrót do strony głównej