Psycholog online i porady psychologicznepsycholog online jabłońska

mgr Małgorzata Jabłońska

Psycholog

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalność: psychologia kliniczna. Pracownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz współpracownik Syntonii Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej, gdzie prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, doświadczającymi objawów psychotycznych, zaburzeń nastroju oraz nerwicowych. Udziela porad psychologicznych osobom leczonym z powodu dysfunkcji i dolegliwości fizycznych, które potrzebują doraźnego wsparcia, określenia problemu i informacji dotyczących dalszych sposobów postępowania. Prowadzi warsztaty o tematyce: asertywność, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z objawami wynikającymi z zaburzeń i choroby psychicznej. Aktualizuje swoją wiedzę podczas uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach (m.in. Racjonalna Terapia Zachowań I, Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach) oraz konferencjach. Aktywnie uczestniczy w ustawieniach systemowych, w których praca własna oraz szkoleniowa pozwalają na zrozumienie dynamiki problemu klienta. Interesuje się zależnością pomiędzy chorobami fizycznymi a zdrowiem psychicznym.

Obszary pomocy:
Wsparcie w kryzysowych sytuacjach, zaburzenia depresyjne, radzenie sobie z emocjami o negatywnym nacechowaniu, poprwa relacji interpersonalnych (komunikacji), edukacja w radzeniu sobie z objawami wynikającymi z zaburzeń psychicznych, treningi asertywności.

Formy komunikacji:
- wiadomość e-mail
- telefon

Dane kontaktowe:
Telefon 698 388 012
e-mail: psycholog.online-jablonska@psycholog.slask.plPowrót do zamawiania porady psychologicznej