Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

GLIWICE/TYCHY/KATOWICE

Konsultacja/porada psychologiczna


Konsultacja psychologiczna to spotkanie (zwykle 1-3), mające na celu wstępne zrozumienie i określenie problemu oraz wskazanie sposobów pomocy. Może się zdarzyć także, że zaistnieje potrzeba odbycia kilku spotkań konsultacyjnych, by właściwie określić problem i formy wsparcia. Efektem konsultacji może być podjęcie psychoterapii. Konsultujemy osoby dorosłe, młodzież.

- Konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych udzielają:
W GLIWICACH - mgr Agnieszka Jabłonowska, mgr Klaudia Pietrzykowska, mgr Małgorzata Jabłońska, mgr Joanna Dębska-Biernat.
W TYCHACH - mgr Maria Flakus, mgr Joanna Dębska-Biernat, mgr Emilia Pisarzowska, mgr Agnieszka Jabłonowska
W KATOWICACH - mgr Emilia Pisarzowska, mgr Małgorzata Jabłońska, mgr Agnieszka Jabłonowska

Porady psychologiczne przez internet


Porada psychologiczna online dotyczy możliwości uzyskania pomocy świadczonej w formie poradnictwa przez internet. E-porada może być pomocna w zdefiniowaniu i zrozumieniu problemów, poszukiwaniu możliwych sposobów ich rozwiązania. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie dedykowanej poradnictwu przez internet: www.psycholog.slask.pl/psycholog-online.html

- Konsultacji psychologicznych online udzielają:
mgr Klaudia Pietrzykowska, mgr Małgorzata Jabłońska, mgr Maria Flakus, mgr Joanna Dębska-Biernat, mgr Emilia Pisarzowska, mgr Agnieszka Jabłonowska.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłychPsychoterapia to cykl regularnych spotkań. Proces psychoterapii poprzedza zawarcie kontraktu terapeutycznego, w którym uzgadniane są cele i zasady spotkań min. częstotliwość, odpłatność oraz czas trwania sesji. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Rozmowa terapeutyczna ma charakter poufny. Terapia jako proces, pomaga lepiej zrozumieć siebie, rozpoznać własne potrzeby, zrozumieć przyczyny problemów. Jest szansą na trwałą zmianę sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, które powoduje cierpienie. Więcej informacji o psychoterapii...

- Psychoterapię indywidualną osób dorosłych prowadzą:
W GLIWICACH - mgr Joanna Dębska-Biernat, mgr Agnieszka Jabłonowska, mgr Maria Flakus.
W TYCHACH - mgr Maria Flakus, mgr Joanna Dębska-Biernat,
W KATOWICACH - mgr Agnieszka Jabłonowska


Psychoterapia pary/małżeństwa


Psychoterapia pary to praca nad odbudowaniem zdrowej satysfakcjonującej relacji między partnerami. Celem psychoterapii jest rozwiązanie trudności w relacji poprzez lepsze zrozumienie siebie i partnera, co umożliwia nie tylko odnalezienie źródeł zgłaszanych kłopotów, ale także wyposaża parę w umiejętności i narzędzia radzenia sobie z nimi.

- Psychoterapię pary/małżeństwa prowadzi:
W GLIWICACH - mgr Klaudia Pietrzykowska

Szkolenia, treningi, warsztaty


Prowadzimy szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych min. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem itp.

Diagnostyka psychologiczna


Diagnostyka psychologiczna wykonywana jest przez psychologa w oparciu o wywiad psychologiczny, obserwację i zastosowanie testów psychologicznych.

- Diagnostykę psychologiczną wykonują:
W GLIWICACH: mgr Agnieszka Jabłonowska.
W TYCHACH: mgr Agnieszka Jabłonowska.

Powrót do strony głównej